Hoge Ogen communicatie
Mensen en organisaties helpen beter te communiceren, dat is mijn vak!

Iedereen communiceert en draagt daarmee bij aan het beeld van een organisatie. Een goede communicatie- strategie wortelt in de identiteit en doelstellingen van de organisatie en is vertakt naar alle activiteiten en medewerkers. Pas dan ben je als organisatie herkenbaar en geloofwaardig, in- en extern.

Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij veranderingen: mensen moeten niet alleen weten wat er verandert, maar ook ruimte krijgen daaraan betekenis te geven én waar mogelijk hun input kunnen geven. Werken aan draagvlak door dialoog!

Graag werk ik met u aan de communicatie die in uw organisatie nodig is voor verandering en vernieuwing.
Ellen van Hattem

hoge ogen communicatie, Ellen van Hattem, 06 14 678 567, mail@hoge-ogen.nl